จังหวัดสมุทรสงคราม

0 Comments
จังหวัดสมุทรสงคราม

จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทย (บางหน่วยเป็นส่วนหนึ่งของภาคตะวันตก) พื้นที่ที่เล็กที่สุดของประเทศคือประมาณ 416.7 ตารางกิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีประชากรน้อยที่สุดของประเทศ เป็นจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและมีชายฝั่งทะเลอ่าวไทยยาวประมาณ 23 กิโลเมตร

ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์มากเนื่องจากเป็นสามเหลี่ยมปากแม่น้ำมีภูเขา 1 ลูก (เขายี่สาร) ไม่มีเกาะลักษณะเป็นที่ราบลุ่มโดยด้านตะวันตกจะสูงกว่าด้านตะวันออกเล็กน้อย และเป็นจังหวัดที่มีประชากรน้อยที่สุดในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562

เมื่อปลายปี 2550 ผลการสำรวจดัชนีความมั่นคงของมนุษย์พบว่าสมุทรสงครามเป็นจังหวัดที่มีความมั่นคงของมนุษย์สูงสุดในประเทศไทย

จังหวัดสมุทรสงครามหรือเมืองแม่กลองในอดีตเคยเป็นตำบลบางช้างของจังหวัดราชบุรี ชื่อของช้างบางตัวอาจตั้งตามชื่อเจ้าไพล (ในปี พ.ศ. 2173 เจ้าพลายและเจ้าแสนซึ่งเป็นโอรสองค์ที่ 1 และ 2 ตามลำดับในสมเด็จพระเอกาทศรถ (ขาว)

นี่เป็นลูกคนเดียวที่เรารู้จักในนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ดำ) ซึ่งไม่มีพระราชโอรส ได้หนีภัยหลวงมาตั้งบ้านที่ตำบลบางช้าง)

จังหวัดสมุทรสงคราม

Samut Songkhram is one of the central provinces of Thailand. (Some units are part of the western region), the smallest area of ​​the country is approximately 416.7 square kilometers. It also has the least population of the country. It is a province with abundant natural resources, environment and about 23 kilometers long coast of the Gulf of Thailand.

It is very fertile because it is a delta with one mountain (Khao Yisarn), no islands, lowland, with the west side slightly higher than the east. And it is the least populous province in Thailand since 2019.

At the end of 2007, the Human Security Index survey results showed that Samut Songkhram was the province with the highest human security in Thailand.

Samut Songkhram or Mae Klong in the past was Bang Chang Subdistrict of Ratchaburi Province Some of the elephants’ names may be named after Chao Plai (in the year 2173, Chao Phlai and Chao Saen, the first and second sons, respectively, of King Rama IX (Khao).

This is the only child we know as King Naresuan the Great (Black), who has no son. Had escaped the royal dangers to set up a house in Bang Chang Subdistrict)

ติดตามสาระ ประวัติ ศาสตร์ชาติไทยต่อได้ที่นี่  >>>> คลิ๊ก <<<<

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google

ใส่ความเห็น