จังหวัดพิษณุโลก

0 Comments

จังหวัดพิษณุโลก พิษณุโลกเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ก่อตั้งมานานกว่า 600 ปีและตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างภาคกลางและภาคเหนือของประเทศ ทำให้เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์

เดิมเป็นด่านเล็ก ๆ ของเขมรที่รู้จักกันในชื่อสองแควก่อนที่แม่น้ำแควน้อยจะเปลี่ยนเส้นทางในเวลาต่อมา พิษณุโลกยังเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรอยุธยาเป็นเวลา 25 ปี รัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

พิษณุโลกเดิมประกาศเป็น “สุขาภิบาลเมืองพิษณุโลก” ในปีเถาะ พ.ศ. 2458 และได้รับการยกฐานะเป็น “เทศบาลนครพิษณุโลก” เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2478 มีพื้นที่การปกครอง 5.85 ตารางกิโลเมตร ต่อมาได้ประกาศเปลี่ยนแปลงขยายเขตเทศบาลนครพิษณุโลก

ขยายพื้นที่จากเดิม 5.85 ตารางกิโลเมตร เพิ่มขึ้นเป็น 18.26 ตารางกิโลเมตรปัจจุบันมีสถานะเป็น “เทศบาลนครพิษณุโลก” โดยพระราชกฤษฎีกายกฐานะเทศบาลเมืองเป็นเทศบาลเมืองตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2542

จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

Phitsanulok is one of the oldest cities in Thailand. It has been established for more than 600 years and is located halfway between the central and northern regions of the country. Making it a city of strategic importance

It was originally a small Khmer outpost known as the two tributaries before the Kwai Noi River later changed its course. Phitsanulok was also the capital of the Ayutthaya Kingdom for 25 years, the reign of King Borom Trailokkanat.

Phitsanulok was originally announced as “Sanitation of Phitsanulok” in the Year of the Rabbit, 2458 and has been raised as “Phitsanulok City Municipality” on December 10, 1935 with an administrative area of ​​5.85 square kilometers. Subsequently announced changes to expand the Phitsanulok municipality.

Expanded the area from the original 5.85 square kilometers. Increased to 18.26 square kilometers, currently has the status of “Phitsanulok City Municipality” by the royal decree raising the municipality as a municipality from March 9, 1999

ติดตามสาระ ประวัติ ศาสตร์ชาติไทยต่อได้ที่นี่  >>>> คลิ๊ก <<<<

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google

ใส่ความเห็น