ยะลา

0 Comments

จังหวัด ยะลา เดิมเป็นอำเภอหนึ่งของเมืองปัตตานี สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ได้มีการปกครองใหม่แบบเทศน์และออกระเบียบการปกครอง 7 หัวเมือง

รัตนโกสินทรศก 120 ซึ่งประกอบด้วยปัตตานีหนองจิกยะหริ่งไทรบุรียะลาพรานและรามันในแต่ละเมืองจะแบ่งออกเป็นอำเภอตำบลและหมู่บ้าน นครศรีธรรมราชและอีก 4 เมืองที่เหลือถูกยุบ ได้แก่ ปัตตานียะลาไทรบุรีและรังกา

เมืองยะลาแบ่งออกเป็น 2 อำเภอคืออำเภอเมืองยะลาและอำเภอยะหา ต่อมาในปี พ.ศ. 2475 จังหวัดปัตตานีได้ถูกยกเลิกและในปี พ.ศ. 2476 เมืองยะลาได้เปลี่ยนเป็นจังหวัดยะลาตามพระราชบัญญัติพระราช สยามราชอาณาจักร พ.ศ. 2476

การจัดระเบียบการปกครองส่วนภูมิภาคเป็นจังหวัดอำเภอและมีผู้ว่าราชการจังหวัดและกรมการจังหวัดเป็นส่วนบริหารราชการ

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 กระทรวงมหาดไทยได้ประชุมเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติจัดตั้งตำบลใหม่แยกจากอำเภอเมืองยะลา และอำเภอโกตาบารูแยกจากอำเภอรามันเป็นกรณีพิเศษโดยอ้างถึงความจำเป็นในการรักษาความปลอดภัยและหากจัดตั้งอำเภอโกตาบารูแล้วจะถูกขอชื่อใหม่

จังหวัด ยะลา

Yala was originally a district of Pattani city. During the reign of King Chulalongkorn (Rama V), there was a new sermon rulership and regulated 7 districts.

Rattanakosinthon, ERA 120, which consists of Pattani, Nong Chik, Yaring, Sai Buri, Yala Pran and Raman, each city is divided into district, sub-district and village Nakhon Si Thammarat and the remaining four cities were collapsed: Pattani, Yala, Sai Buri and Rangka.

Muang Yala is divided into two districts: Muang Yala District and Yaha District. Later in 1932, Pattani Province was abolished and in 1933, Yala City was changed to Yala Province under the Royal Act. Siam Kingdom, 1933.

The provincial administration is organized into provinces and districts, and has the provincial governors and the provincial administration as government agencies.

On January 19, 2015, the Ministry of Interior met to consider the draft ordinance establishing a new district separate from Muang Yala district. And Kota Bharu district separate from Raman district is a special case By citing the need for security And if already established Kota Bharu District will be asked for a new name.

ติดตามสาระ ประวัติ ศาสตร์ชาติไทยต่อได้ที่นี่  >>>> คลิ๊ก <<<<

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google

ใส่ความเห็น