จังหวัดกาฬสินธุ์

0 Comments

จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางหรือภาคบนของประเทศไทย ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 510 กิโลเมตรเป็นจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในภาคอีสาน จากหลักฐานทางโบราณคดีบ่งชี้ว่าเคยเป็นที่อยู่อาศัยของชนเผ่าละว้า ซึ่งมีพัฒนาการทางอารยธรรมประมาณ 1,600 ปี

จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เริ่มเป็นเมืองขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์เมื่อ พ.ศ. 2336 โดยท้าวโสมพะมิตรอพยพมาจากฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขง (สีสัตตนาคนหุตลานซางเวียงจันทน์) พร้อมทหารและตั้งบ้านเรือนริมแม่น้ำปาวเรียกว่า “บ้านแก่งสำโรง” และนำเครื่องราชบรรณาการมาถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ต่อมาได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกฐานะบ้านแก่งสำโรงเป็นเมือง

และพระราชทานนามว่า ” จังหวัดกาฬสินธุ์ ” ซึ่งเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มา แต่โบราณกาญจน์แปลว่า “สีดำ” ซินแปลว่าน้ำกาฬสินธุ์แปลว่า “น้ำดำ” (น้ำดำในที่นี้หมายถึงน้ำใสจนดินดำ ดินดำเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์ที่สุด) โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ท้าวโสมพะมิตรเป็นพระยาชัยสุนทร (โสมพะมิตร) ปกครองเมืองกาฬสินธุ์ก่อน

กาฬสินธุ์มีฟอสซิลไดโนเสาร์และซากดึกดำบรรพ์จำนวนมากโดยเฉพาะที่อำเภอสหัสขันธ์ นอกจากนี้ยังมีชื่อเสียงในด้านโปงลางและผ้าไหมแพรวา นอกจากนี้ยังมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นลาวเขมรจีนเวียดนามภูไทกะเลิงไทข่าไทดำและแย้เป็นต้น

Kalasin is a province in the northeastern, central or upper regions of Thailand. Located approximately 510 kilometers from Bangkok, it is one of the most fertile provinces in the Isan region. From archaeological evidence indicates that it used to be the residence of the Lawa tribe. Which has developed about 1,600 years of civilization

From historical evidence, it began as a city in the Rattanakosin period in 1793 by Thao Som Phamit evacuated from the left bank of the Mekong River. (Sisattanak, Nahut, Lan Xang, Vientiane) with soldiers and set up houses on the Pao River called “Ban Kaeng Samrong” and brought a tribute to His Majesty King Phra Phutthayodfa Chulalongkorn the Great. Later received his graciousness to raise the status of Ban Kaeng Samrong as a city

And bestowed the name “Muang Kalasin”, which has been an important historical city since ancient times, Kan means “black” Sin means “Nam”, Kalasin means “black water” (Black water here means The water is so clear that black soil can be seen. The black soil is the most fertile soil), with the royal command of King Rama V to appoint Thao Som Phamit to be Phraya Chai Sunthorn (Som Phamit) to rule Kalasin first.

Kalasin has many dinosaur fossils and fossils, especially in Sahatsakhan District. It is also famous for Pong Lang and Praewa silk. There is also ethnic diversity. Whether it is Laos, Khmer, China, Vietnam, Phu Thai, Kaleng, Tai Kha, Tai Dam and Yay etc.

ติดตามสาระ ประวัติ ศาสตร์ชาติไทยต่อได้ที่นี่  >>>> คลิ๊ก <<<<

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google

ใส่ความเห็น