จังหวัดพิจิตร

0 Comments
จังหวัดพิจิตร

จังหวัดพิจิตร เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคกลางตอนบนระหว่างจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดพิษณุโลก มีเนื้อที่ประมาณ 4,531 ตารางกิโลเมตร ด้วยจำนวนประชากร 539,374 คนในปี 2561 จังหวัดพิจิตรมีแม่น้ำน่านและแม่น้ำยมไหลผ่าน และมีเมืองริมแม่น้ำน่านตั้งอยู่

พิจิตรเดิมสะกดพิจิตรแปลว่า (เมือง) งาม พิจิตรเป็นเมืองเก่าแก่ในสมัยสุโขทัย ข้อความดังกล่าวปรากฏในศิลาจารึกหลักที่ 1 ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และในหลักศิลาจารึกหลักที่ 8 รัชสมัยของพระยาลิไทเรียกว่า “เมืองสะลวง” ซึ่งมีเมืองสุโขทัยเป็นราชธานี

ต่อมาในสมัยอยุธยารัชกาลของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โอ๊คบุรี” ซึ่งแปลว่า “เมืองกลางน้ำ” ตามตำนานกล่าวว่าพระยาโคตรบองเป็นผู้สร้างเมืองพิจิตร แต่จะสร้างในสมัยใดไม่ปรากฏ. นอกจากนี้เมืองพิจิตรยังเป็นสถานที่ประสูติของพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งของกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 (พระเจ้าเสือ)

ในสมัยอยุธยาเมืองพิจิตรเป็นเมืองสามชั้น มีตำแหน่งเจ้าเมืองปรากฏตามพระราชอำนาจตำแหน่งสนามพลเรือนทหารและเมืองโอกยาเทพธิบดีศรีเมืองฤาไชยอภัยพิริยพาหะศักดินา 5,000 ไร่ซึ่งถือเป็นขุนนางระดับสูงในสมัยอยุธยาก็มี มีเพียง 7 เมืองระดับสาม

คือเมืองพิชัยพิจิตรนครสวรรค์พัทลุงชุมพรจันทบูรและไชยา เมืองพิจิตรเป็นเมืองที่มีความสำคัญมาก จนกว่าจะมีการตราตำแหน่งเจ้าเมืองไว้ในพระราชอำนาจซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตราไว้

จังหวัดพิจิตร

จังหวัดพิจิตร

Phichit is a province located in the upper central region between Nakhon Sawan and Phitsanulok provinces. It has an area of ​​approximately 4,531 square kilometers. With a population of 539,374 people in 2018, Phichit Province has Nan and Yom rivers flowing through them. And there is a city on the banks of the Nan River

Phichit was originally spelled Phichit, meaning “(Mueang) Beauty”. Phichit was an ancient city in the Sukhothai period. The message appears in the first stone inscription of King Ramkhamhaeng the Great. And in the 8th main stone inscription, the reign of Phraya Lithai is called “Muang Saluang”, which is the capital city of Sukhothai.

Later in the Ayutthaya period The reign of King Borom Trailokkanat has changed its name to “Oak Buri” which means “city in the water” according to legend says Phraya Khotbong is the creator of Phichit. But will be built in any period does not appear. In addition, Phichit is also the birthplace of one of the King of Ayudhya. Somdej Phra Sanphet 8 (Phra Chao Suea)

In the Ayutthaya period, Phichit was a third-tier city. With the position of the governor, appearing according to the royal authority, the position of the civilian field, the military and the city Okya Thepathibodi Srimuang Ruchai Aphai Phiriyaphahasakdina 5,000 rai, which is considered a high-ranking noble In the Ayutthaya period, there were only 7 third-tier cities.

Is Phichai, Phichit, Nakhon Sawan, Phatthalung, Chumphon, Chanthaboon, and Chaiya. Phichit is a very important city. Until the position of the governor is enacted in the royal authority Which His Majesty has enacted

ติดตามสาระ ประวัติ ศาสตร์ชาติไทยต่อได้ที่นี่  >>>> คลิ๊ก <<<<

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google

ใส่ความเห็น