จังหวัดบุรีรัมย์

0 Comments

จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเมืองแห่งความสุขซึ่งหมายถึงชื่อของเมืองที่น่าอยู่สำหรับคนในท้องถิ่นและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยอดเยี่ยมสำหรับชาวต่างชาติ เมืองปราสาทหินในจังหวัดบุรีรัมย์มีมากมาย ปราสาทหินขนาดใหญ่ซึ่งหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีต

การศึกษาของนักโบราณคดีพบหลักฐานการอยู่อาศัยของมนุษย์ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์สมัยทราวดีและที่สำคัญพบกระจายอยู่ทั่วจังหวัดบุรีรัมย์เป็นหลักฐานของวัฒนธรรมขอมโบราณ ซึ่งมีทั้งปราสาทอิฐและปราสาทหินมากกว่า 60 แห่ง

รวมทั้งพบแหล่งโบราณคดีที่สำคัญคือเตาเผาเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องปั้นดินเผาที่เรียกว่าเครื่องถ้วยเขมร ซึ่งกำหนดอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 15-18 โดยทั่วไปและพระพุทธรูปปรัชญาปารมิตาหลังสมัยขอมโบราณหรือวัฒนธรรมเขมรและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดบุรีรัมย์เริ่มมีขึ้นอีกครั้งในปลายสมัยอยุธยา

ซึ่งดูเหมือนจะเป็นเมืองเก่าและต่อมาปรากฏในสมัยกรุงธนบุรีถึงสมัยรัตนโกสินทร์ว่าบุรีรัมย์เป็นเมืองขึ้นและรู้จักกันในชื่อเมืองแปจนกระทั่งปี พ.ศ. 2476 ได้มีการจัดการปกครองส่วนภูมิภาคใหม่ จึงตั้งเป็นชื่อจังหวัดบุรีรัมย์จนถึงปัจจุบันชื่อจังหวัดบุรีรัมย์

ไม่ปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร์อยุธยาและธนบุรีเฉพาะเมืองอื่น ๆ ซึ่งปัจจุบันเป็นอำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์คือนางรองพุทไธสงและประโคนชัย พ.ศ. 2319

จังหวัดบุรีรัมย์

Buriram is the city of happiness, which means it’s the name of a nice city for locals and a great destination for foreigners. The town of Prasat Hin in Buriram Province has many. A large stone castle that represents the prosperity of the past.

Archaeologists’ studies have found evidence of human habitation from prehistoric times and, more importantly, found scattered throughout Buriram province, as evidence of ancient Khmer culture. There are over 60 brick castles and stone castles.

Including important archaeological sites are kilns, pottery and pottery known as Khmer wares. Which generally determines the age around the 15th-18th Buddhist century, and the Pharamita Buddha image after the ancient Khmer period or Khmer culture and the historical evidence of Buriram Province began again in the late Ayutthaya period.

Which appears to be an old city and later appeared in the Thonburi period to the Rattanakosin period that Buriram was a colony and was known as Pae. Until 1933, a new regional administration was established. Therefore named Buriram Province until present Buriram Province.

Not shown in the historical documents of Ayutthaya and Thonburi. Only other cities which are now districts in Buriram Province are Nang Rong, Phutthaisong and Prakhon Chai, 1776.

ติดตามสาระ ประวัติ ศาสตร์ชาติไทยต่อได้ที่นี่  >>>> คลิ๊ก <<<<

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google

ใส่ความเห็น