จังหวัดปราจีนบุรี

0 Comments

จังหวัด ปราจีนบุรี เดิมสะกดปราจีนบุรีเป็นจังหวัดในภาคตะวันออกของประเทศไทย เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน มีการพบซากโบราณในหลายพื้นที่ของจังหวัด นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกมากมาย มีอุทยานแห่งชาติสามแห่งในพื้นที่มรดกโลกและยังเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ป่าไม้มากที่สุดในภาคตะวันออก อีกทั้งประชากรในจังหวัดปราจีนบุรีส่วนใหญ่พูดภาษาอีสาน

แต่เดิมจังหวัดปราจีนบุรีมีพื้นที่กว้างขวางมาก เนื่องจากในอดีตจังหวัดนครนายกได้ถูกยุบไปรวมกับจังหวัดปราจีนบุรีในปี พ.ศ. 2485 เพื่อประหยัดงบประมาณในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในช่วงสงคราม อีกครั้ง

อย่างไรก็ตามพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรียังคงกว้างใหญ่ ทำให้เกิดปัญหาในการบริหารและการบริการประชาชนเนื่องจากบางอำเภออยู่ห่างไกลจากตัวจังหวัดมาก จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติให้แยกบางอำเภอทางด้านตะวันออกของจังหวัดปราจีนบุรีและรวมจัดตั้งจังหวัดสระแก้วในปี พ.ศ. 2536 จนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบันจังหวัดปราจีนบุรีได้รับการพัฒนาเป็นตำบลในเขตเศรษฐกิจของภูมิภาค มีการลงทุนจากต่างประเทศทำให้เกิดนิคมอุตสาหกรรมใหม่ ๆ จำนวนมากทำให้ภาพรวมของจังหวัดดีขึ้นรายได้ต่อปีต่อหัวเฉลี่ย 450,000 – 480,000 บาทเป็นอันดับที่สามของประเทศไทยตามรายชื่อจังหวัดในประเทศไทยโดยเรียงตามผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว

จังหวัด ปราจีนบุรี

Prachinburi, formerly spelled Prachinburi, is a province in eastern Thailand. It is a city with a long history. Ancient remains have been found in many areas of the province. There are also many natural attractions. There are three national parks in the World Heritage area, and they are also the province with the most forested areas in the east. Moreover, the majority of the population of Prachinburi speak Isan language.

Originally, Prachinburi Province is very spacious. Since Nakhon Nayok was in the past collapsed with Prachinburi in 1942 to save money in another wartime economic downturn.

However, Prachinburi province is still vast. This caused problems in the administration and service of the people because some districts are very far from the province. Therefore, an Act was enacted to separate some districts to the east of Prachinburi Province and to consolidate the establishment of Sa Kaeo Province in 1993 to the present.

Prachinburi is now a subdistrict in the regional economic zone. Foreign investment has created many new industrial estates, improving the overall picture of the province. Annual income per capita average 450,000 – 480,000 baht is the third in Thailand according to the list of provinces in Thailand by gross domestic product. Country per capita

ติดตามสาระ ประวัติ ศาสตร์ชาติไทยต่อได้ที่นี่  >>>> คลิ๊ก <<<<

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google

ใส่ความเห็น