จังหวัดชัยภูมิ

0 Comments

จังหวัดชัยภูมิ (เดิมชื่อไชยภูมิ) เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย แต่ถ้าแบ่งตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ชัยภูมิตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางทิศตะวันตกร่วมกับจังหวัดเลยและนครราชสีมาหากแบ่งตามสภาพภูมิอากาศจะจัดอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และแบ่งตามพื้นที่การแบ่งการปกครองจัดอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

เมืองชัยภูมิก่อนการก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัยสันนิษฐานว่ามีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่สมัยทวารวดีเมืองชัยภูมิถือเป็นเส้นทางการเผยแพร่วัฒนธรรมทวารวดีจากภาคกลางสู่ภาคอีสาน หลักฐานจากใบเสมาบ้านกุฎโง้งในอ. เมืองและใบเสมานครกาหลงที่อ. คอนสวรรค์และมีชาวจากูรกลุ่มหนึ่ง

สันนิษฐานว่าอาจเป็นชาติพันธุ์เดียวกับชาวมอญโบราณทวารวดีที่อาศัยอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัด ในเวลาต่อมาเมื่ออิทธิพลของทวารวดีเสื่อมลงอิทธิพลของขอมเข้ามาแทนที่ ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับจังหวัดอื่น ๆ ของอีสานใต้ในขณะนั้นดังที่ปรากฏหลักการสร้างปราสาทขอมเช่นปรางค์กู่ในอำเภอเมืองปรางค์กู่บ้านแท่นในตำบลบ้านแท่นกู่แดงในบ้านเขว้า อำเภอ ฯลฯ ในสมัยสุโขทัยสันนิษฐานว่าชัยภูมิน่าจะเป็นเมืองหนึ่งที่สุโขทัยครอบครองเช่นกัน

จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ

Chaiyaphum (formerly Chaiyaphum) is a province in the lower northeastern region of Thailand. But if divided by geographical features, Chaiyaphum is located in the northeastern region, the west, together with Loei and Nakhon Ratchasima, if divided by climatic conditions, it will be in the upper northeast. And divided by administrative division, located in the lower northeastern region.

Chaiyaphum City, before the establishment of the Sukhothai Kingdom, is assumed to have a long history from the Dvaravati period. Chaiyaphum city is considered a route of dissemination of Dvaravati culture from the central region to the northeast. Evidence from Bai Sema Ban Kut Ngong Nai district Muang and Bai Sema Nakorn Kalong at A. Kon Sawan and there is a group of Jagurans.

It is assumed that it may be the same ethnicity as the ancient Mon people Dvaravati, who lived in the southwest of the province. Later, when the influence of Dvaravati deteriorated, the influence of Khmer replaced it. Which is the same as other provinces of the Southern Isan at that time, as it appears, the principle of building a Khmer castle, such as Prang Ku in Muang Prang Ku District, Ban Thaen, in Ban Than Ku Daeng Subdistrict, Ban Khwae District, etc. In the Sukhothai period, it was assumed that Chaiyaphum would be a city. In Sukhothai as well.

ติดตามสาระ ประวัติ ศาสตร์ชาติไทยต่อได้ที่นี่  >>>> คลิ๊ก <<<<

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google

ใส่ความเห็น