จังหวัดนครศรีธรรมราช

0 Comments
จังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยมีประชากรมากที่สุดในภาคใต้และใหญ่เป็นอันดับสองในภาคใต้ (รองจากสุราษฎร์ธานี) โดยมีอำเภอมากที่สุดในภาคใต้ ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 780 กิโลเมตรมีจังหวัดติดกัน ได้แก่ สงขลาพัทลุงตรังกระบี่และสุราษฎร์ธานี

พบหลักฐานก่อนประวัติศาสตร์ของเมืองนครศรีธรรมราชตั้งแต่ยุคหินกลางและยุคหินใหม่ พบเครื่องมือหินต่างๆ. พบไซแลนธินที่อำเภอท่าศาลาต่อมาในยุคโลหะพบหลักฐานทางโบราณคดีคือกลองสำริด 2 ใบที่บ้านเกตุไก่ตำบลทุ่มอำเภอเมืองและคลองกุดดวนอำเภอฉวาง

ในสมัยโบราณนครศรีธรรมราชอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรศรีวิชัยซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานีระหว่างพุทธศตวรรษที่ 13-16 ตามที่ปรากฏในจารึกภาษาสันสกฤตที่วัดเสมาเมืองกล่าวถึงพระเจ้ากรุงศรีวิชัยพระนามว่าพระศรีมหาราชาทรงสร้างปราสาทอิฐ 3 หลังเพื่อเป็นบรรณาการแก่ผู้แสวงบุญปางมารวิชัย ปัทมปาณิ.

และพระวัชรปาณีอาณาจักรศรีวิชัยนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายานและพระโพธิสัตว์ ต่อมาในปี 1568 กษัตริย์ราเจนดราโชลาที่ 1 (Rajendra Chola I) แห่งราชวงศ์โชลามาจากดินแดนทมิฬทางใต้ของอินเดีย กองทัพเรือบุกมลายูและภาคใต้ของประเทศไทย

จังหวัดนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat is one of the most populous provinces in Thailand in the South and the second largest in the South. (After Surat Thani) with the most districts in the south About 780 kilometers from Bangkok, there are adjacent provinces: Songkhla, Phatthalung, Trang, Krabi and Surat Thani.

Find prehistoric evidence of Nakhon Si Thammarat city from the Middle Stone Age and the New Stone Age. Find various stone tools. Xylanthin was found in Tha Sala District, later in the Metal Age, archaeological evidence was found: 2 bronze drums at Ban Ketkai, Thum Subdistrict, Mueang District and Klong Kud Duan, Chawang District.

In ancient times, Nakhon Si Thammarat was governed by the Sriwichai kingdom, centered on Chaiya district. Surat Thani Province, during the 13th-16th Buddhist century, as shown in the Sanskrit inscriptions at Wat Samamuang, refer to the King Krung Sri Wichai, the name of Sri Maha Raja, built 3 brick castles as a tribute to the pilgrims in the Mara Wichai. Pattamapani.

And Vajrapani, the Sri Vijaya Kingdom, is a Mahayana Buddhist sect and Bodhisattva. Later in 1568, Rajendra Chola I of the Chola dynasty came from the Tamil lands of southern India. The navy invades the Malay and southern parts of Thailand.

ติดตามสาระ ประวัติ ศาสตร์ชาติไทยต่อได้ที่นี่  >>>> คลิ๊ก <<<<

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google

ใส่ความเห็น