จังหวัดยโสธร

0 Comments

จังหวัดยโสธร เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทยเดิมบ้านสิงห์ท่าม่วง ยศสุนทรเป็นเมืองโบราณริมฝั่งแม่น้ำชี มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 250 ปีต่อมาปี พ.ศ. 2443 ได้รวมเข้ากับจังหวัดลาวตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดลาวเก่า)

และกลายเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานีและได้รับการจัดตั้งเป็นจังหวัดโดยคณะปฏิวัติของจอมพลถนอมกิตติขจรตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 70 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2515 ให้แยกอำเภอยโสธรอำเภอกุดชุมอำเภอเลิง อำเภอนกทา. อำเภอคำเขื่อนแก้ว

อำเภอมหาชนะชัยและอำเภอป่าติ้วจากจังหวัดอุบลราชธานีและรวมกันเป็นจังหวัดยโสธรและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2515 โดยจะมีนายชัยธาตุสุนทรพิพิธเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรคนแรก

มีร่องรอยการสร้างชุมชนด้วยการขุดคูน้ำล้อมรอบ จากนั้นนำดินที่ขุดได้มาทำคันดินล้อมรอบพื้นที่พร้อมกับคูน้ำในพื้นที่จังหวัดยโสธร พบในช่วงพุทธศตวรรษที่ 11-16 ได้แก่ บ้านตาดทองบ้านขุมเงินอำเภอเมืองยโสธรบ้านโนนเมืองน้อยดงเมืองเตยอำเภอคำเขื่อนแก้วบ้านคูน้ำสองชั้นบ้านบึงแกบ้านหัวเมืองบ้าน อำเภอบากเรืออำเภอมหาชนะชัยบ้านโพนแพงบ้านน้ำอ้อยหลายบ้านบ้านแข้และบ้านโพนเมืองอำเภอคอกวาง

ในชุมชนดังกล่าวพบโบราณวัตถุร่วมสมัยแบบศิลปะอมราวดีทวาราวดีและลพบุรี และตามตำนานอุรังคธาตุ (พระธาตุพนม) ยังมีข้อความว่าชาวสะเดาโต๊ะทองนำสิ่งของมาช่วยเหลือ ชื่อสะเดาตาดทอง ได้แก่ บ้านตาดทองและบ้านสะเดาตำบลตาดทองอำเภอเมืองยโสธร

จังหวัดยโสธร

Yasothon is a province in the lower northeastern part of Thailand, formerly Ban Sing Tha Muang. Yos Sunthorn is an ancient city on the banks of the Chi River. Has a history of more than 250 years later, the year 2443 was merged with the northeastern Laos. (Old Lao Province)

And became a district of Ubon Ratchathani Province and was established as a province by the revolutionary party of Field Marshal Thanom Kittikachorn, according to the Announcement of the Revolutionary Council No. 70 dated February 6, 1972 to separate the Yasothon District, Kud Chum District, Loeng District. Nok Tha. Amphoe Kham Khuean Kaeo.

Mahachana Chai and Pa Tio districts from Ubon Ratchathani and together to be Yasothon provinces and in effect on March 1, 1972, with Mr. Chai That Sunthornpipit as the first governor of Yasothon Province.

There are traces of building a community by digging a ditch around it. The excavated soil was then brought to make a embankment around the area along with a ditch in Yasothon Province. Found during the 11th-16th Buddhist centuries, including Ban Tat Thong, Ban Khum Ngoen, Mueang Yasothon District, Ban Non Muang Noi Dong, Mueang Toei, Kham Khuean Kaeo, Two-storey ditch house, Ban Bueng Kae, Ban Hua Mueang, Ban Bak Rua District, Mahachana Chai District, Ban Phon Phaeng, Ban Nam Oi Lai, Ban Khae and Ban Phon Mueang, Khwang District

In this community, contemporary artifacts of Amaradee, Tawaravadi, and Lopburi are found. And according to the legend of Urangkhathat (Phra That Phanom), there is also a message that the people of Sadao Tothong bring things to help. The names of Sadao Tatthong are Baan Tat Thong and Ban Sadao, Tambon Tat Thong, Amphur Muang, Yasothon.

ติดตามสาระ ประวัติ ศาสตร์ชาติไทยต่อได้ที่นี่  >>>> คลิ๊ก <<<<

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google

ใส่ความเห็น