จังหวัดชุมพร

0 Comments
จังหวัดชุมพร

จังหวัดชุมพร เป็นที่รู้จักตั้งแต่ปี พ.ศ. 1098 ในฐานะเมืองแห่งสิบสองนักษัตรของอาณาจักรนครศรีธรรมราช ใช้รูปแพะเป็นสัญลักษณ์ประจำเมือง และเป็นด่านเหนือเพราะอยู่ทางตอนบนของภาคใต้

ในปี พ.ศ. 2540 รัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถปรากฏในกฎหมายตราสามดวงว่าชุมพรเป็นเมืองสาม อาณาจักรทางใต้ของอาณาจักรอยุธยาในช่วงเวลานี้ชาวจามของอาณาจักรจามปากำลังถูกรุกรานโดยชาวเวียดนามชาวจามกลุ่มนี้ได้อพยพเข้าสู่กรุงศรีอยุธยาเป็นครั้งแรก ปรากฏว่ามี “อาสาจาม” ในดินแดนแห่งนี้เพื่อขยายอาณานิคมของกรุงศรีอยุธยา

ส่วนหนึ่งต้องรักษาด่านชุมพรซึ่งเป็นเมืองตรีและตั้งชาวจามคือผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรและพื้นที่นี้ติดต่อกับอยุธยาโดยตรงเพราะชาวจามมีความสามารถในการรบ มีชื่อเสียงเช่นกองอาสาจามเป็นทหารที่ดีมีฝีมือในการเดินเรือ รับใช้ราชสำนักมายาวนานและเก่งทางการค้ามานับพันปี

และต่อมาระหว่างปี พ.ศ. 2173 – พ.ศ. 2199 ในแผ่นดินพระเจ้าปราสาททองแห่งอาณาจักรอยุธยาได้กวาดต้อนชาวถางหรือทาง (เดียนเบียนฟู) ในเวียดนามและชาวพงสาลีที่อาศัยอยู่ในลาวมาเป็นชาวชุมพรเมือง ปะทิว (อ. ปะทิว) เพื่อการเกษตร. และเป็นเมืองท่าการค้าที่สำคัญตั้งแต่นั้นมา

เดิมชาวจามนับถือศาสนาพราหมณ์ – ฮินดูเมื่อ 1400 ปีก่อนคริสตกาล และเมื่อค้าขายกับชาวอาหรับก็นับถือศาสนาอิสลาม แต่ชาวจามที่เข้ามาในชุมพรต่อมานับถือศาสนาพุทธด้วยวัฒนธรรมและประเพณีเดียวกัน แต่กว่า 500 -600 ปีชาวจามได้ปกครองในชุมพร และดินแดนในบริเวณนี้จนแทบไม่เหลือวัฒนธรรมดั้งเดิมเช่นโจ๊กโจ๊กที่ใช้ในงานมงคลเช่นมุสลิมบ้านกะลอต. กะลออ. รามันจ. ยะลาสูญหายไปและไม่มีอีกต่อไป ใช้ในงานมงคล

จังหวัดชุมพร

Chumphon Province has been known since 1098 as the twelve zodiac city of the Kingdom of Nakhon Si Thammarat. Use the image of a goat as a symbol of the city. And it is the northern checkpoint because it is in the upper part of the south.

In the year 1997, the reign of King Borom Trailokkanat appeared in the law enacted Chumphon as a city of three. Southern Kingdom of Ayutthaya During this time, the Cham people of the Champa Empire were being invaded by the Vietnamese. The Cham group had migrated to Ayutthaya for the first time. It appeared that there was “Asa Cham” in the land to expand the colony. Of Krungsri.

Part of the Chumphon checkpoint, which is Tri City, must be maintained and the Cham people are the governor of Chumphon Province, and this area is in direct contact with Ayutthaya because the Cham people are capable of fighting. Known as the Cham Volunteer Army, Cham is a good soldier with skill in navigation. Served the royal court for a long time and was competent in commerce for thousands of years.

And later, between the year 2173 – the year 2199 in the land of the Lord Prasat Thong of the Ayutthaya Kingdom forcibly wiped people or the way. (Dien Bien Phu) in Vietnam and the Phungsee people living in Laos came to Chumphon, Pathio (district of Pathio) for agriculture And it’s been an important trading port since then.

The Cham originally practiced Brahmin-Hinduism from 1400 BC. And when dealing with Arabs, they practice Islam. But the Cham people who came to Chumphon later practice Buddhism with the same culture and traditions, but for over 500 to 600 years, the Cham people have ruled in Chumphon. And land in this area until almost no more traditional culture such as porridge, porridge used in auspicious events such as Muslim Ban Kalaw Subdistrict. The alumni of Raman district, Yala province disappeared and no longer exist. Used in sacred works.

ติดตามสาระ ประวัติ ศาสตร์ชาติไทยต่อได้ที่นี่  >>>> คลิ๊ก <<<<

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google

ใส่ความเห็น