จังหวัดประทุมธานี

0 Comments

จังหวัดประทุมธานี (เดิมชื่อปทุมธานี) เป็นจังหวัดในภาคกลางของประเทศไทย เป็นหนึ่งในห้าจังหวัดในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาทางตอนเหนือของกรุงเทพมหานคร เทศบาลที่ตั้งศาลากลางจังหวัดคือเทศบาลเมืองปทุมธานี แต่เทศบาลที่มีประชากรมากที่สุดในจังหวัดคือเทศบาลนครรังสิต ซึ่งตั้งอยู่ในธัญบุรี

ปทุมธานีได้รับการตั้งถิ่นฐานมาอย่างน้อย 300 ปีตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยาซึ่งอยู่ใน พ.ศ. 2202 เมืองมะตะมะอพยพจากสงครามพม่า มาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร

กรุงเทพมหานครถาวรวัตถุศรีอยุธยาซึ่งสมเด็จพระนายรายมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ชาวมอญตั้งรกรากที่บ้านสามโคกต่อมาในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาวมอญธนบุรีได้อพยพจากพม่าเพื่อมาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร โพธิสัตว์เป็นครั้งที่สอง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ มาตั้งบ้านเรือนที่บ้านสามโคกอีกครั้งและในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

มีการอพยพของชาวมอญจากเมืองมอทามมาสู่ประเทศไทยเรียกว่า“ มอญใหญ่” ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ชาวมอญบางส่วนมาตั้งถิ่นฐานที่บ้านสามโคกอีกครั้ง จากชุมชนเล็ก ๆ บ้านสามโคกกลายเป็นเมืองสามโคกในเวลาต่อมา

จังหวัดประทุมธานี

จังหวัดประทุมธานี

Pathum Thani (formerly Pathum Thani) is a province in central Thailand. It is one of five provinces in the metropolitan area of ​​Bangkok. Located in the Chao Phraya River basin in the north of Bangkok. The municipality where the city hall is located is the Pathumthani Municipality But the municipality with the most populations in the province is Rangsit City Municipality. Which is located in Thanyaburi.

Pathum Thani has been settled for at least 300 years since the reign of King Narai the Great of Ayutthaya, which was in 2202 BC. Come to rely on Phra Borom Bodhisommar.

Bangkok Thawavatthu, Sri Ayudhya, where King Rai the Great graciously ordered the Mon people to settle at Ban Sam Khok, later in the land of King Taksin the Great, the Mon Thonburi people emigrated from Burma to come to rely on Phra Borom Bodhispar. Bodhisattva for the second time His Majesty graciously ordered Came to set up houses at Ban Sam Khok again and during the reign of King Buddha Lertlah Naphalai.

There is a migration of the Mon people from Motam to Thailand called “Mon Yai”. His Majesty graciously ordered some Mon people to settle at Ban Sam Khok again from the small community of Ban Sam Khok to the town of Sam Khok. At a later time

ติดตามสาระ ประวัติ ศาสตร์ชาติไทยต่อได้ที่นี่  >>>> คลิ๊ก <<<<

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google

ใส่ความเห็น