อำเภอ

0 Comments

อำเภอ เป็นหน่วยการปกครองระดับที่สองของประเทศไทย อย่างที่สองคือจากจังหวัด จัดตั้งขึ้นโดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกามีฐานะเป็นราชการส่วนภูมิภาคตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการมีนายอำเภอเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งแต่ละตำบลแบ่งออกเป็นตำบล

ปัจจุบันประเทศไทยมี 878 เขตใน 76 จังหวัดไม่รวม 50 เขตของกรุงเทพมหานคร นับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2515 จำนวนอำเภอในจังหวัดแตกต่างกันไปจาก 3 อำเภอของจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดภูเก็ตถึง 32 อำเภอของจังหวัดนครราชสีมา

ประชากรในแต่ละอำเภอก็มีความแตกต่างกันเช่นอำเภอเกาะกูด (จังหวัดตราด) มีประชากรเพียง 2,450 คน (พ.ศ. 2557) ในขณะที่อำเภอเมืองสมุทรปราการมีประชากร 525,982 (จังหวัดชลบุรี) เป็นอำเภอที่มีพื้นที่เล็กที่สุดเพียง 17 ตารางกิโลเมตร ในขณะที่อำเภอที่มีพื้นที่ส่วนใหญ่มีประชากรเบาบางด้วยภูมิประเทศที่เป็นภูเขาและมีขนาดใหญ่กว่าบางจังหวัด ได้แก่ อำเภออุ้มผาง (จังหวัดตาก) มีพื้นที่ 4,325.4 ตารางกิโลเมตร

ชื่อของเขตต่างๆมักไม่ซ้ำกัน เว้นแต่กรณีอำเภอเฉลิมพระเกียรติที่ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นอำเภอพิเศษใน 5 จังหวัดโดยไม่ต้องเป็นกิ่งอำเภอได้รับการจัดตั้งเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2539 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี

อำเภอ

อำเภอ

A district is the second-level administrative unit of Thailand. The second is from the province. Established by the enactment of a royal decree, having the status of a provincial government agency under the law on government regulations, with a sheriff as the head of a government agency Each district is divided into sub-districts.

Thailand currently has 878 districts in 76 provinces, excluding 50 districts of Bangkok. Since the change of governance of Bangkok in 1972, the number of districts in the province varies from 3 districts of Samut Sakhon Province. Samut Songkhram Province and Phuket Province to 32 districts of Nakhon Ratchasima Province

The population in each district is different, such as Koh Kood district. (Trat Province) has a population of only 2,450 people (Year 2014), while Muang Samut Prakan District has a population of 525,982 (Chonburi Province) is the district with the smallest area of ​​only 17 square kilometers. While most of the districts are sparsely populated with mountainous terrain and larger, some provinces, Um Phang District (Tak Province), have an area of ​​4,325.4 square kilometers.

Names of districts are often unique. Except in the case of Chalerm Phra Kiat district that has been established as a special district in 5 provinces without a sub-district was established on December 5, 1996 to honor. His Majesty King Bhumibol Adulyadej on the occasion of the 50th anniversary of His Majesty the King’s throne.

ติดตามสาระ ประวัติ ศาสตร์ชาติไทยต่อได้ที่นี่  >>>> คลิ๊ก <<<<

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google

ใส่ความเห็น