จังหวัดนครสวรรค์

0 Comments

จังหวัดนครสวรรค์ เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในตอนบนของภาคกลาง หรือบางหน่วยงานจัดอยู่ในภาคเหนือตอนล่าง จึงได้ชื่อเล่นว่า “ประตูทิศเหนือ” มีพื้นที่ประมาณ 9,597 ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย มีพื้นที่ติดต่อกับหลายจังหวัด ได้แก่ ภาคเหนือ ติดกับจังหวัดพิจิตรและกำแพงเพชร ด้านตะวันออกติดกับจังหวัดเพชรบูรณ์และลพบุรี ด้านใต้ติดกับสิงห์บุรี ชัยนาท และอุทัยธานี ขณะที่ด้านตะวันตกติดกับตาก

นักประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่านครสวรรค์มีชื่อมาตั้งแต่ก่อนสุโขทัยจะเป็นเมืองหลวง มีชื่อจารึกในศิลาจารึกสุโขทัย เรียกว่าเมืองพระบาง เป็นด่านหน้าสำคัญในการทำสงครามตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ ต่อมาเรียกว่าเมืองชอนตะวัน

และในที่สุดก็แปรสภาพเป็นนครสวรรค์ แต่ชาวบ้านทั่วไปเรียกกันว่า เมืองปากน้ำโพ ในประวัติศาสตร์มีหลักฐานทางโบราณคดีที่ระบุว่านครสวรรค์เคยเป็นเมืองเกษตรกรรมมาตั้งแต่สมัยก่อน เป็นศูนย์กลางการคมนาคม เป็นที่ตั้งของกลุ่มคนจีนที่มาค้าขายระหว่างประเทศ

เมืองพระบางเป็นเมืองโบราณในสมัยสุโขทัยควบคู่กับเมืองคนที เมืองพระบางอยู่ในเมืองเก่านครสวรรค์ ส่วนเมืองของคนที่สันนิษฐานว่าอยู่ที่บ้านขอนริมฝั่งแม่น้ำปิงจังหวัดกำแพงเพชร จากข้อมูลในศิลาจารึกสมัยสุโขทัย เมืองพระบางถูกผนวกเข้ากับอาณาจักรสุโขทัยในสมัยพระเจ้าศรีอินทราทิตย์และ ได้รับเอกราชเมื่อปลายรัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

และได้รวมเข้าด้วยกันอีกครั้งในรัชสมัยของพระยาลิไท พระองค์ได้ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทพร้อมกับจารึกวัดเขากอบที่เขากบ ปัจจุบันตั้งอยู่ใจกลางเมืองนครสวรรค์ ในรัชสมัยของพระมหาธรรมราชาที่ 3 (สายใยไท) ผู้ประกาศเอกราชสุโขทัย เมืองพระบางก็ถูกรวมเข้าในอาณาเขตเช่นกัน

จังหวัดนครสวรรค์

Nakhon Sawan Province It is a province located in the upper part of the central region. Or some agencies are organized in the lower North. hence the nickname “North Gate” has an area of ​​approximately 9,597 square kilometers. It is another important province in the history of Thailand.

Historians assume that Nakhon Sawan was named since before Sukhothai was the capital. There is a name inscribed in the Sukhothai stone inscription. called Prabang It was an important outpost in the war since the Sukhothai, Ayutthaya, Thonburi and Rattanakosin periods. later called Cheontawan

and eventually transformed into Nakhon Sawan but the common people call it Pak Nam Pho City In history, there is archaeological evidence indicating that Nakhon Sawan used to be an agricultural city since ancient times. is a transportation hub It is the location of a group of Chinese people who come to trade internationally.

Muang Phrabang is an ancient city in the Sukhothai period, along with the city of Khonthi. Phrabang City is in the old city of Nakhon Sawan. As for the city of people who assumed to be at Ban Khon on the banks of the Ping River, Kamphaeng Phet Province From the information

and were reunited again in the reign of Phraya Lithai He has enshrined the Buddha’s footprint along with the inscription of Wat Khao Kop at Khao Kop. Currently

ติดตามสาระ ประวัติ ศาสตร์ชาติไทยต่อได้ที่นี่  >>>> คลิ๊ก <<<<

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google

ใส่ความเห็น