จังหวัดปราจีนบุรี

0 Comments

จังหวัดปราจีนบุรี เดิมชื่อ ปราจีนบุรี เป็นจังหวัดทางภาคตะวันออกของประเทศไทย เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน พบซากโบราณสถานในหลายพื้นที่ของจังหวัด อีกทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย พื้นที่มรดกโลกมีอุทยานแห่งชาติ 3 แห่ง และเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ป่ามากที่สุดในภาคตะวันออก นอกจากนี้ ประชากรส่วนใหญ่ในปราจีนบุรียังพูดภาษาอีสานอีกด้วย

ในอดีตจังหวัดปราจีนบุรีมีพื้นที่กว้างขวางมาก เพราะในอดีตจังหวัดนครนายกรวมกับจังหวัดปราจีนบุรีในปี พ.ศ. 2485 เพื่อประหยัดงบประมาณในช่วงที่เศรษฐกิจของประเทศตกต่ำในช่วงสงคราม

ต่อมาในปี พ.ศ. 2489 ได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดนครนายกขึ้นอีกครั้ง อย่างไรก็ตามพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรียังมีพื้นที่ขนาดใหญ่ ทำให้เกิดปัญหาในการปกครองและรับใช้ประชาชนเพราะบางอำเภออยู่ไกลจากจังหวัดมาก จึงได้ตราพระราชบัญญัติขึ้น

เพื่อแยกบางอำเภอในภาคตะวันออกของจังหวัดปราจีนบุรีและรวมกันเป็นจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2536 จนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบันจังหวัดปราจีนบุรีได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองรองในด้านเศรษฐกิจที่สำคัญของภูมิภาค มีการลงทุนจากต่างประเทศ ทำให้มีนิคมอุตสาหกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย ทำให้ภาพรวมของจังหวัดดีขึ้น รายได้ต่อหัวต่อปีเฉลี่ย 450,000 – 480,000 บาท อยู่ในอันดับที่ 3 ของประเทศไทย ตามรายชื่อจังหวัดในประเทศไทย เรียงตามผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหัว

จังหวัดปราจีนบุรี

Prachinburi, formerly known as Prachinburi, is a province in the eastern part of Thailand. It is a city with a long history. Ancient remains were found in many areas of the province. There are also many natural attractions. The World Heritage Area has 3 national parks and is the province with the most forest area in the east. In addition, most of the population in Prachinburi speaks Isan.

In the past, Prachinburi province was very spacious. Because in the past, Nakhon Nayok Province merged with Prachinburi Province in 1942 to save the budget during the economic downturn during the war.

Later in the year 1946, there was an Act establishing Nakhon Nayok Province again. However, Prachinburi province still has a large area. causing problems in governing and serving the people because some districts are very far from the province Therefore, the Act was enacted.

To separate some districts in the eastern part of Prachinburi Province and combine into Sa Kaeo Province in 1993 to the present

Currently, Prachinburi Province has been developed as a secondary city in the region’s important economy. have foreign investment making new industrial estates happened a lot improve the overall picture of the province Average per capita income per year 450,000 – 480,000 baht is ranked 3 in Thailand according to the list of provinces in Thailand. Sorted by gross domestic product per capita

ติดตามสาระ ประวัติ ศาสตร์ชาติไทยต่อได้ที่นี่  >>>> คลิ๊ก <<<<

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google

ใส่ความเห็น