จังหวัดกาญจนบุรี

0 Comments
จังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี ที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศไทย มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 19,473 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศรองจากนครราชสีมา และจังหวัดเชียงใหม่และมีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันตก อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 129 กิโลเมตร และมีพรมแดนติดกับประเทศพม่าเป็นระยะทางประมาณ 370 กิโลเมตร

มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง คือ ทิศเหนือจรดจังหวัดตากและอุทัยธานี ทิศใต้จรดราชบุรี ทิศตะวันออกจรดจังหวัดสุพรรณบุรีและนครปฐมไปทางทิศตะวันตก ไปพม่า

ประวัติศาสตร์กาญจนบุรีเท่าที่พบหลักฐาน ย้อนไปในสมัยก่อนประวัติศาสตร์เมื่อพบเครื่องมือหินบริเวณบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี ล่วงไปในสมัยทวารวดี หลักฐานเป็นซากโบราณสถานของตำบลป่ารังพเลา อำเภอสังขละบุรี เป็นเจดีย์องค์เดียวกันกับเจดีย์จุฬาปฐมที่จังหวัดนครปฐม บ้านคูบัว จังหวัดราชบุรี และเมืองอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

ตลอดจนการค้นพบโบราณวัตถุ เช่น พระเครื่องทวารวดีจำนวนมาก สืบเนื่องมาจากพุทธศตวรรษที่ 16-18 ได้มีการค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ปราสาทเมืองสิงห์ ซึ่งมีรูปแบบศิลปะแบบเขมร ยุคใบ

กาญจนบุรียังปรากฏในพงศาวดารข้างต้น กาญจนบุรีเป็นอาณานิคมของสุพรรณบุรีในสมัยสุโขทัย เมื่อมาถึงสมัยอยุธยา กาญจนบุรีเป็นด่านหน้าสำคัญในการทำสงครามระหว่างกองทัพไทยและพม่า จนถึงสมัยกรุงธนบุรีและรัตนโกสินทร์ เดิมเมืองกาญจนบุรีตั้งอยู่ที่ตำบลลาดหญ้า (พื้นที่เขาช่องไก่ในปัจจุบัน) ต่อมาจนถึง พ.ศ. 2374 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สร้างกำแพงเมืองและป้อมปราการให้ตั้งอยู่ถาวรในเมืองกาญจนบุรีแห่งใหม่

ที่ตำบลปากแพรก ซึ่งเป็นจุดบรรจบของแม่น้ำแควใหญ่และแม่น้ำแควน้อย เมืองนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำแม่กลองและแม่น้ำแควใหญ่

จังหวัดกาญจนบุรี

Kanchanaburi is a province located in the west of Thailand. It has a total area of ​​approximately 19,473 square kilometers. It is the third largest area in the country after Nakhon Ratchasima. and Chiang Mai and has the largest area in the west. It is approximately 129 kilometers from Bangkok and 370 kilometers bordering with Burma.

It is bordered with neighboring provinces, namely north to Tak and Uthai Thani provinces. South to Ratchaburi East to Suphan Buri and Nakhon Pathom provinces, west to Myanmar.

The history of Kanchanaburi as evidenced. Go back to prehistoric times when stone tools were found around the old house. Mueang Kanchanaburi District passed away in the Dvaravati period Evidenc

as well as the discovery of antiques such as many Dvaravati amulets Due to the 16-18 Buddhist century, historical evidence was discovered at Prasat Muang Sing. which has an art form of the Khmer, leaf era.

Kanchanaburi also appears in the annals above. Kanchanaburi was a colony of Suphan Buri during the Sukhothai period. when it came to the Ayutthaya period Kanchanaburi was an important outpost in the war between the Thai and Burmese armies. Until the Thonburi and Rattanakosin

at Pak Phraek Subdistrict which is the confluence of the Khwae Yai River and the Kwai Noi River The city is located on the east bank of the Mae Klong and Khwae Yai rivers.

ติดตามสาระ ประวัติ ศาสตร์ชาติไทยต่อได้ที่นี่  >>>> คลิ๊ก <<<<

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google

ใส่ความเห็น