ม้ง

0 Comments

ม้ง Dr. Li Ting Kui อ้างโดย LePhop (1993) ได้ข้อสรุปว่ามีการอพยพครั้งใหญ่ของชาวม้งสี่ครั้งในอดีตจนถึงปัจจุบัน

ครั้งแรกที่อพยพมาจากพื้นที่ทางตอนใต้ของแม่น้ำเหลือง หรือ Huang-Ho, King Chiyou เมื่อ 5,000 ปีที่แล้ว ชาวม้งอาศัยอยู่สองฟากฝั่งแม่น้ำเหลืองใต้ ในเวลานั้นม้งเป็นที่รู้จักในนาม Tyuj Liv และ Zhuli เป็นคนแรกที่รู้จักใช้ทองสัมฤทธิ์

รู้วิธีปลูกข้าวและเลี้ยงปลาในนาข้าว ประชาชนทุกคนมีความสุขในความสำเร็จภายใต้การปกครองของกษัตริย์ชีโย ในเวลาเดียวกัน กลุ่มคนที่เรียกว่า “Huaj” ได้อพยพจากตะวันตกมาสู่ชาว Zhu หลี่ หัวหน้าเผ่าฮั่นคือหราน หยวน ทั้งสองกลุ่มอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นเวลาสั้นๆ ทะเลาะกันจนถึงขั้นทะเลาะกัน

ในที่สุด ชาว Zhuli ก็พ่ายแพ้ต่อชาวฮั่น เนื่องจากชาวฮั่นมีประชากรมากกว่า ในขณะที่ชาว Zhuli เป็นชาวนา ชาวนา ชาวนาถอยกลับไปทางใต้ใกล้แม่น้ำแยงซี (แม่น้ำ Tangrse)

ม้ง

Dr. Li Ting Kui, quoted by LePhop (1993), concluded that there have been four major migrations of the Hmong in the past to the present.

First immigrants from the southern area of ​​the Yellow River or Huang-Ho, King Chiyou 5,000 years ago, the Hmong lived on both sides of the Southern Yellow River. At that time, the Hmong were known as Tyuj Liv, and Zhuli was the first known to use bronze.

Know how to grow rice and raise fish in the rice fields. All the people enjoyed success under King Chiyo. at the same time A group called “Huaj” migrated from the west to the Zhu Li people. The Han chief was Ran Yuan. The two groups lived together for a short time. They quarreled until they quarreled.

Finally the Zhuli people were defeated by the Han people. Because the Han people were more populous, while the Zhuli were peasants, peasants, peasants retreated south near the Yangtze River (Tangerse).

ติดตามสาระ ประวัติ ศาสตร์ชาติไทยต่อได้ที่นี่  >>>> คลิ๊ก <<<<

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google

ใส่ความเห็น