จังหวัดจันทบุรี

0 Comments

จังหวัดจันทบุรี เป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลในภาคตะวันออกของประเทศไทย ซึ่งเป็นจังหวัดชายทะเลที่มีภูเขาสูงที่สุดในภาคตะวันออก คือ ข้าวสอยดาว มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,675 เมตร ครอบคลุมพื้นที่ 6,388 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศประกอบด้วย ป่าไม้ ภูเขา ที่ราบสูง ลุ่มน้ำ และที่ราบชายฝั่ง พื้นที่ป่าประมาณ 3 ใน 10 ของจังหวัดทั้งหมด

เป็นจังหวัดที่มียอดเขาสูงสุดในภาคตะวันออก เขาสอยดาว มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,675 เมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทราและสระแก้วทางตอนเหนือ ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดตราดและกัมพูชา ทิศใต้ติดกับอ่าวไทย และทิศตะวันตกติดกับจังหวัดระยองและชลบุรี

ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 238 กิโลเมตร ประชากรจันทบุรีส่วนใหญ่อาศัยอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัด อาชีพที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในจังหวัดคือเกษตรกรรมและการประมง และศาสนาที่นับถือมากที่สุดในจังหวัดคือศาสนาพุทธ

จันทบุรีเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ก่อตั้งโดยชาวช่อง จังหวัดจันทบุรี เป็นเมืองที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ไทยถึง 3 สมัย ครั้งแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวธนบุรีทรงใช้จังหวัดจันทบุรีรวบรวมกำลังพลและอาหาร ครั้งที่สอง เกิดสงครามอาเน็มสยามยุทธในสมัยพระเจ้านางเกล้าเจ้าอยู่ และครั้งที่สามที่ฝรั่งเศสยึดเมืองจันทบุรี

เป็นเมืองประกันหลังวิกฤตปากน้ำในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากจังหวัดจันทบุรีมีความสำคัญต่อเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์และความหลากหลายทางภูมิศาสตร์มากมาย ส่งผลให้จันทบุรีเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม พระเจ้าพรหมทัศน์ (พ.ศ. 1349–1399) ในปี พ.ศ. 1800 มีผู้อพยพมาสร้างเมืองใหม่ที่บ้านหัววัง ตำบลพุงทะลาย ซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำจันทบุรีในปัจจุบัน

จังหวัดจันทบุรี

Chanthaburi Province is a coastal province in eastern Thailand. Which is the seaside province with the highest mountains in the east is Khao Soi Dao, with an altitude of 1,675 meters above sea level, covering an area of ​​6,388 square kilometers. The terrain consists of forests, mountains, plateaus, watersheds and coastal plains. Forest area is about 3 in 10 of all provinces.

It is the province with the highest peak in the east. Khao Soi Dao is 1,675 meters above sea level and borders Chachoengsao and Sa Kaeo provinces in the north. In the east, it is adjacent to Trat and Cambodia. South adjacent to the Gulf of Thailand and the west is adjacent to Rayong and Chonburi Provinces.

About 238 kilometers from Bangkok, most of Chanthaburi’s population lives in the southern part of the province. The most popular occupations in the province are agriculture and fishing. And the most respected religion in the province is Buddhism.

Chanthaburi is a city with a long history. Founded by Chong people Chanthaburi Province It is a city that is important to the history of Thailand for 3 periods. The first time King Bhumibol Adulyadej used Chanthaburi to gather troops and food. The second time, there was the Anem Siamese War during the reign of King Nang Klao Chao Yu. and the third time the French captured Chanthaburi.

It is an insurance city after the Pak Nam Crisis during the reign of King Chulalongkorn. Because Chanthaburi Province is important to many historical events and geographical diversity. As a result, Chanthaburi is a province with natural and cultural attractions. Phra Chao Phromthat (AD 1349–1399) In the 1800s, immigrants came to build a new city at Ban Hua Wang, Phungthalai Sub-district, which is adjacent to the present Chanthaburi River.

ติดตามสาระ ประวัติ ศาสตร์ชาติไทยต่อได้ที่นี่  >>>> คลิ๊ก <<<<

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google

ใส่ความเห็น