จังหวัดระยอง

0 Comments

จังหวัดระยอง เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวสูงสุดในประเทศ และสินค้ารวมของจังหวัดเป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากมาย และเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจมาก ทั้งในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการเกษตร

คำว่าระยองผิดเพี้ยนจากคำว่า “ระยอง” ในภาษาช่อง อาจมีสองความหมาย คือ ขอบหรือไม้ นอกจากนี้ชื่อสถานที่ในจังหวัดระยองยังมาจากภาษาช่อง เช่น เพ ชะเมา แกลง

มีการสันนิษฐานว่าระยองน่าจะเป็นเมืองที่สร้างขึ้นในสมัยขอมเมื่อประมาณ 1500 ปีก่อนคริสตกาล ซึ่งเป็นช่วงที่เขมรมีอิทธิพลในดินแดนสุวรรณภูมิ เมืองนครธมเป็นเมืองหลวง สร้างนครพนมเป็นเมืองด่านแรก พิมายเป็นเมืองอุปราช และสถาปนาลพบุรีเป็นเมืองสำคัญ

ส่วนทิศตะวันตกเฉียงใต้ของนครธม มีเมืองจันทบูรหรือจันทบุรีอยู่ในปัจจุบัน เป็นเมืองด่านแรก ดังนั้นจึงพอจะอนุมานได้ว่าขอมเป็นผู้สร้างจังหวัดระยอง แต่ก็ไม่แน่ชัดว่าสร้างเมื่อไหร่

หลักฐานทางโบราณคดี พบหินแกะสลักที่บ้านดอน บ้านหนองเต่า ตำบลเชิงเนิน คูไข่ และซากศิลาแลงที่คลองยายลำ ตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย ซึ่งมีการก่อสร้างแบบเขมร ชุมชนเก่าแก่ที่สุดที่พบคือชุมชนวัดบ้านค่าย เป็นชุมชนชาวจีนที่พัฒนาหลังช่วงทศวรรษ 1700

จังหวัดระยอง

Rayong Province It is a province in the eastern region of Thailand. It is the province with the highest per capita income in the country. And the total product of the province is number 2 in Thailand. It is a tourist city with many famous attractions. And is a city that is very economically important. both in the tourism and agriculture industry

The word Rayong is distorted from the word “Rayong” in the Chong language. It may have two meanings: edge or wood. In addition, the names of places in Rayong come from Chong languages ​​such as Phe, Chamao, Klaeng.

It is assumed that Rayong was a city built during the Khmer period around 1500 BC. which was during the Khmer influence in the land of Suvarnabhumi Angkor Thom is the capital city. Build Nakhon Phanom as the first checkpoint city Phimai is the city of Viceroy. and established Lopburi as an important city.

Southwestern part of Angkor Thom There is a city of Chanthaboon or Chanthaburi at present. is the first city Therefore, it can be assumed that the Khmer was the creator of Rayong Province. But it’s unclear when it was built.

Archaeological evidence Stone carvings were found at Ban Don, Ban Nong Tao, Choeng Noen Sub-district, Khu Khai and laterite remains at Khlong Yai Lam, Ban Khai Sub-district, Ban Khai District. which has a Khmer style construction The oldest community found is the Ban Khai Temple community. It is a Chinese community that developed after the 1700s.

ติดตามสาระ ประวัติ ศาสตร์ชาติไทยต่อได้ที่นี่  >>>> คลิ๊ก <<<<

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google

ใส่ความเห็น