จังหวัดตราด

0 Comments
จังหวัดตราด

จังหวัดตราด เป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลในภาคตะวันออกของประเทศไทย มีเนื้อที่ 2,819 ตารางกิโลเมตร ตราดถือเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าของภาคตะวันออกในสมัยอยุธยาตอนปลาย สินค้าส่งออกขายไปยังประเทศที่อยู่ห่างไกล โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากป่า เช่น เขากวาง หนังสัตว์ ไม้หอม และเครื่องเทศต่างๆ ล้วนมาจากป่าชายฝั่งตะวันออกของระยอง จันทบุรี ตราด โดยขนส่งสินค้าผ่านแม่น้ำสมิง ออกสู่ปากอ่าวตราด ติดต่อกับจังหวัดจันทบุรีและกัมพูชา

ในเอกสารประวัติศาสตร์มีการสะกดคำ 3 แบบ คือ “ตราด” “ตราด” และ “กราด” คำว่า “ตราด” เป็นคำที่เก่าแก่ที่สุดที่สามารถพบได้ในเอกสารทางประวัติศาสตร์ ปรากฏในจดหมายเหตุของรัชกาลที่ 3 ค.ศ. 1206 (พ.ศ. 2344) จดหมายถึงเมืองตราสบนเกลือไม่ได้ส่งไปยังกรุงพนมเปญ และหอจดหมายเหตุรัชกาลที่ 3 ค.ศ. 1207 (พ.ศ. 2388) เล่าถึงหน่วยสืบราชการลับในเมืองกัมพูชา

ในรัชกาลที่ 4 พบคำว่า “ตราด” และ “ตราด” ในราชกิจจานุเบกษา ตีพิมพ์ พ.ศ. 2401-2401 ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 พบว่าตราดสะกดว่า “ตราด” และคำว่า “กราด” ” พบในหนังสือ

บ้านเมือง บทที่ 1–3 R.S. 119 คำว่า “ตราด” อาจใช้ชื่อผิดจากคำว่า “กราด” ซึ่งเป็นชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ใช้ทำไม้กวาด ซึ่งในสมัยก่อน ต้นไม้ชนิดนี้พบได้ทั่วไปทั่วเมืองตราด คำว่า “ตราด” ในภาษาเขมร หมายถึง ต้นยาง ซึ่งเป็นพืชพื้นเมือง

จังหวัดตราด

Trat Province It is a coastal province in the eastern part of Thailand with an area of ​​2,819 square kilometers. Trat was considered one of the commercial centers of the eastern region during the late Ayutthaya period. Export products are sold to distant countries. Especially forest products such as deer antlers, animal skins, aromatic wood and spices. They all come from the forests of the east coast of Rayong, Chanthaburi, Trat by transporting goods through the Saming River. out to the estuary of Trat Bay Contact with Chanthaburi Province and Cambodia

There are three spellings in historical documents: “Trad”, “Trad” and “Krad”. “Trad” is the oldest word that can be found in historical documents. Appears in the Archives of King Rama III, 1206 AD. Letters to Trasbon Salt were not sent to Phnom Penh. and the Archives of King Rama III AD 1207 (1845) tells of the secret service in Cambodia.

In the reign of King Rama IV, the words “Trad” and “Trad” were found in the Government Gazette, published 1861-1808. Later in the reign of King Rama V, it was found that Trat was spelled “Trad” and the word “Krad”. Found in the book

Ban Muang Chapters 1–3 R.S. 119 The word “Trad” may be misnamed from “Krad”, which is a type of tree used to make brooms. which in the past This tree is found all over Trat. The word “Trad” in Khmer means rubber tree, which is a native plant.

ติดตามสาระ ประวัติ ศาสตร์ชาติไทยต่อได้ที่นี่  >>>> คลิ๊ก <<<<

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google

ใส่ความเห็น