จังหวัดสิงห์บุรี

0 Comments

จังหวัดสิงห์บุรี เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคกลางของประเทศไทย ในอดีตเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เป็นที่ตั้งของค่ายบางระจันในสมัยอยุธยาตอนปลาย

สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเล่าเรื่องเมืองสิงห์ที่ถวายแด่กรมพระยาริสานุวัดติวงศ์ในข้อความของสมเด็จฯว่า “…เมืองสิงห์บุรีเป็นเมืองใหญ่และเก่าแก่ที่มีป้อมปราการวังวัดมหาธาตุและสิ่งที่สำคัญที่สุด เป็นพระพุทธไสยาสน์ที่ใหญ่และยาวกว่าพระพุทธไสยาสน์อื่นๆ

ในประเทศไทยสร้างแบบพระนอนแบบอินเดียเหมือนที่ถ้ำคูหาพิมุก วัดคูหาพิมุข อำเภอเมืองยะลา ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางศอกขวายื่นออกไปด้านหน้า ห้ามงอแขนให้ลุกขึ้นรับเศียรพระพุทธไสยาสน์ เมืองสิงห์ เรียกตามชื่อต่างๆ ดังนี้ เมืองสิงห์ ราชธิราช เมืองสิงห์ราชา เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำชักสี ซึ่งเป็นแม่น้ำสายใหญ่ ห่างจากแม่น้ำเจ้าพระยา 200 เส้น

เพราะแม่น้ำจักสีนั้นตื้น เมืองสิงห์กลายเป็นเมืองลับแล…” หมายความว่า สิงห์บุรีเป็นเมืองใหญ่ในประวัติศาสตร์ที่มีมาช้านานจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี มีการตั้งถิ่นฐานของชุมชนโบราณมาหลายยุคหลายสมัย

จังหวัดสิงห์บุรี

Singburi is a province located in the central region of Thailand. In the past, it was an area of ​​historical significance. It was the site of Bang Rachan Camp in the late Ayutthaya period.

Somdej Krom Phraya Damrong Rajanupap told the story of Muang Sing that was presented to Krom Phraya Risanuwattiwong in Somdej’s text that “…Sing Buri is a big and old city with fortresses, palaces, Wat Mahathat and most importantly It is a reclining Buddha image that is bigger and longer than other reclining Buddha images.

In Thailand, the reclining Buddha image was built in Indian style like at Khuha Phimuk Cave, Khuha Phimuk Temple, Mueang Yala District. which is a Buddha image with a right elbow protruding forward Do not bend your arms to get up to receive the head of the reclining Buddha image. Muang Sing is called by various names as follows: Muang Sing Rajthirat, Mueang Sing Racha It is a city located on the banks of the Chak Si River. which is a large river 200 lines away from the Chao Phraya River

Because the Chaksi River is shallow Muang Sing has become a secret city…” means that Sing Buri is a large city in history that has been around for a long time from historical evidence and archeology. There have been settlements of ancient communities for many eras.

ติดตามสาระ ประวัติ ศาสตร์ชาติไทยต่อได้ที่นี่  >>>> คลิ๊ก <<<<

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google

ใส่ความเห็น