จังหวัดชลบุรี

0 Comments
จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกของประเทศไทย ชุมชนใจกลางเมืองของจังหวัดคือเทศบาลนครชลบุรี จังหวัดชลบุรีมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากมายตั้งอยู่ เมืองท่องเที่ยวหลักของประเทศคือพัทยา นอกจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแล้วยังเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจอย่างมากในภาคตะวันออกอีกด้วย ทั้งในเชิงพาณิชย์และในอุตสาหกรรมต่างๆ

ในอดีต จังหวัดชลบุรีเคยเป็นที่ตั้งของเมืองท่าที่สำคัญมาก ทุกวันนี้ก็ยังเป็นที่ตั้งของท่าเรือที่สำคัญที่สุดของประเทศรองจากกรุงเทพฯ นั่นคือท่าเรือแหลมฉบัง เพราะมีทำเลที่เหมาะสม จังหวัดชลบุรีมีอาณาเขตติดต่อ (ตามเข็มนาฬิกาเริ่มจากทิศเหนือ)

รวมทั้งจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดจันทบุรี จังหวัดระยอง และเชื่อมต่อกับอ่าวไทยไปทางทิศตะวันตก ประชากรของจังหวัดมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ประชากรในปี 2562 มีประมาณ 1.5 ล้านคน

จังหวัดชลบุรีเคยเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มนุษย์ยุคหินใหม่อาศัยอยู่ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เนื่องจากการขุดค้นทางโบราณคดีได้พบร่องรอยของชุมชนยุคก่อนประวัติศาสตร์โบราณในลุ่มน้ำพานทองซึ่งอยู่ในบริเวณวัดโคกพนมดี ตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม พบร่องรอยชุมชนโบราณโคกพนมดี

สันนิษฐานว่าในอดีตพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีเคยเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณ 3 เมืองที่รุ่งเรือง ได้แก่ เมืองพระรส เมืองศรีพโล และเมืองพญาแร่ อาณาเขตของทั้ง 3 เมืองนี้รวมกันคือจังหวัดชลบุรีในปัจจุบัน

จังหวัดชลบุรี

Chonburi is a province in the eastern region of Thailand. The city center community of the province is Chonburi Municipality. Chonburi province has many famous tourist attractions located. The main tourist city of the country is Pattaya. In addition to the tourism industry, it is also a province of great economic importance in the eastern region. both commercially and in various industries.

In the past, Chonburi Province used to be the location of a very important port city. Today it is also the location of the country’s most important port after Bangkok. That is Laem Chabang Port. because it has a suitable location Chonburi province has a contact territory (Clockwise starting from North)

Including Chachoengsao Province Chanthaburi Province, Rayong Province and connects to the Gulf of Thailand to the west. The province’s population is growing rapidly, with an estimated population of 1.5 million in 2019.

Chonburi used to be an old community where Neolithic people lived since prehistoric times. Due to archaeological excavations found traces of the ancient prehistoric community in the Phan Thong Basin, which is in the area of ​​Wat Khok Phanom Di, Tha Kham Subdistrict, Phanat Nikhom District. Found traces of Khok Phanom Dee ancient community.

It is assumed that in the past, the area of ​​Chonburi Province used to be the location of 3 prosperous ancient cities, namely Muang Phrarot, Mueang Sri Phalo and Mueang Phaya Rae. The territory of these 3 cities together is the present Chonburi Province.

ติดตามสาระ ประวัติ ศาสตร์ชาติไทยต่อได้ที่นี่  >>>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google

ใส่ความเห็น