จังหวัดลพบุรี

0 Comments

จังหวัดลพบุรี เป็นจังหวัดในภาคกลางของประเทศไทย การปกครองแบ่งออกเป็น 11 อำเภอ ติดกับจังหวัดอื่นๆ 8 จังหวัด ตามเข็มนาฬิกาจากทิศเหนือ ได้แก่ เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ นครราชสีมา สระบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี และนครสวรรค์ ลพบุรีเป็นหนึ่งในพื้นที่ยุทธศาสตร์ทางทหารที่สำคัญที่สุดของประเทศ เพราะอยู่ภาคกลางของประเทศไทย

มีพื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับการเกษตรและการเพาะปลูก ลพบุรีเป็นจังหวัดที่สำคัญในประวัติศาสตร์ กับการค้นพบโบราณสถาน โบราณวัตถุและการตั้งถิ่นฐานของคนยุคก่อนประวัติศาสตร์และในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรละโว้

พื้นที่ของจังหวัดลพบุรี เคยเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณหลายแห่ง เดิมเรียกว่าละโว้มาตั้งแต่สมัยขอม มีหลักฐานสำคัญ พระปรางค์สามยอด (อ.เมืองลพบุรี) เป็นศิลปะขอมในสมัยบายน อายุราวพุทธศตวรรษที่ 18 และมีศาลเจ้าเก่าแก่ในสมัยเดียวกัน

คำว่า “ละโว่” สันนิษฐานว่ามาจากคำว่า “ละวะ” (ปัจจุบันลาวาบุรีกลายเป็นลพบุรี ซึ่งในภาษาสันสกฤตแปลว่า “ละวะ”) น้ำ เมื่อนำมารวมกับคำว่าอุทัย (หลวง+อุทัย) กลายเป็นโลโวไทย (เช่น สุข + อุทัยกลายเป็นสุโขทัย) ซึ่งจารึก “ลโวทัยปุระ” ยังพบในเหรียญเงินโบราณที่ขุดพบที่จังหวัดลพบุรีอีกด้วย แต่บางคนบอกว่าคำว่าละโว่มาจากภาษามอญ แปลว่า ภูเขา อาจเป็นเพราะเมืองนี้มีภูมิประเทศเป็นภูเขา

จังหวัดลพบุรี

Lopburi Province It is a province in the central region of Thailand. The administration is divided into 11 districts, adjacent to 8 other provinces clockwise from the north: Phetchabun, Chaiyaphum, Nakhon Ratchasima, Saraburi, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Ang Thong, Sing Buri and Nakhon Sawan.

There is fertile land suitable for agriculture and cultivation. Lopburi is an important province in history. with the discovery of ancient sites Antiquities and settlements of prehistoric people and in the past was the capital of the Lawo Kingdom.

Area of ​​Lopburi Province It used to be the location of many ancient cities. It was originally called Lawo since the Khmer period. have important evidence Phra Prang Sam Yot (A. Muang Lop Buri) is a Khmer art in the Bayon period. It is around the 18th Buddhist century and has an old shrine in the same period.

The word “Lavo” is assumed to be derived from the word “lawa” (now Lava Buri has become Lop Buri. which in Sanskrer to when combined with the word Uthai (Luang + Uthai) becomes Lo.

ติดตามสาระ ประวัติ ศาสตร์ชาติไทยต่อได้ที่นี่  >>>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google

ใส่ความเห็น