จังหวัดอุบลราชธานี

0 Comments
จังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี มักเรียกชื่อสั้น ๆ ว่า อุบล ย่อว่า ออบ เป็นจังหวัดขนาดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เป็นพื้นที่ที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศไทยและใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ

เป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน มีหลักฐานทั้งประวัติศาสตร์โบราณและโบราณคดี เช่น ภาพเขียนสีที่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกมากมาย ประเพณีที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนี้คือขบวนแห่เทียนพรรษา มีพื้นที่ติดกับอำนาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ ลาว และกัมพูชา

จังหวัดอุบลราชธานีตั้งอยู่ในลุ่มน้ำโคราช ด้วยภูมิประเทศที่หลากหลาย ทั้งภูมิประเทศที่ราบสูง ภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสลับซับซ้อนบริเวณชายแดนภาคใต้ เทือกเขาที่สำคัญคือเขาบรรทัดและเขาพนมดงรัก มีแม่น้ำโขงกั้นระหว่างจังหวัดและประเทศลาว

และมีแม่น้ำสายสำคัญอย่างแม่น้ำมูลและแม่น้ำชี มีแม่น้ำสายสำคัญหลายสาย เช่น ลำเซบาย ลำเซบก ลำโดมใหญ่ และลำโดมน้อย

จังหวัดอุบลราชธานี

Ubon Ratchathani Province, often abbreviated as Ubon, abbreviated as Ob, is a large province in the lower Northeast. It is the 2nd largest area in the Northeastern region, the 5th largest in Thailand and the 3rd largest in the country.

It is a province with a long history. There is evidence of both ancient history and archeology, such as the color paintings at Pha Taem National Park. And there are many important tourist attractions. The famous tradition of this province is the candle procession. It borders on Amnat Charoen, Yasothon, Sisaket, Laos and Cambodia.

Ubon Ratchathani Province is located in the Korat River Basin. with a variety of terrain both highland terrain Complex mountainous terrain on the southern border The important mountain ranges are Khao Banthat and Khao Phanom Dong Rak. There is a Mekong River separating the province and Laos.

And there are important rivers such as the Mun and Chi rivers. There are many important rivers such as Lam Se Bai, Lam Sebok, Lam Dome Yai, and Lam Dom Noi.

ติดตามสาระ ประวัติ ศาสตร์ชาติไทยต่อได้ที่นี่  >>>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google

ใส่ความเห็น