จังหวัดศรีสะเกษ

0 Comments

จังหวัดศรีสะเกษ เป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ลักษณะภูมิประเทศภาคใต้เป็นที่สูงลาดไปทางเหนือสู่หุบเขาแม่น้ำมูลทางตอนเหนือของจังหวัด ปัจจุบันมีพื้นที่ 8,840 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 22 อำเภอ

มีประชากรประมาณ 1.47 ล้านคน ประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ซึ่งพูดภาษาถิ่นต่างๆ เช่น ลาว (ภาษาลาวใต้ซึ่งครอบคลุมทั้งอุบลราชธานีและจำปาสัก) กุย เย และเขมรไทย ส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธและเคยบูชาผีมาแล้ว

มีการตั้งถิ่นฐานในจังหวัดศรีสะเกษตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จนกระทั่งมีการพัฒนาอย่างเข้มข้นในสมัยอาณาจักรขอมที่ทิ้งมรดกทางวัฒนธรรมไว้มากมาย เช่น ปราสาทหินและปรางค์กู่ เมื่อสมัยอาณาจักรอยุธยาตอนปลาย บ้านปราสาทโคกลำดวนได้รับการยกขึ้น (ใกล้ปราสาทกุด) หรือปราสาทสีเลียมโคกลำดวน วัดเช็ค

อำเภอขุขันธ์ (ปัจจุบัน) คือเมืองขุขันธ์ ศาลากลางขุขันธ์ จากที่ตั้งเดิมคือ อำเภอเมืองขุขันธ์ มาตั้งในบริเวณศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ แต่ยังคงใช้ชื่อศาลากลางขุขันธ์ ส่วนพื้นที่ อำเภอเมืองขุขันธ์ เมืองขุขันธ์ สยาม ยังคงอยู่ที่เดิม สถานที่ โดยให้ย้ายเฉพาะศาลากลางจังหวัดขุขันธ์ไปจากที่เดิมเพื่อความมั่นคง

จังหวัดศรีสะเกษ

Sisaket is a province of Thailand. in the lower northeastern region The southern topography is high and slopes northward into the Mun River Valley in the northern part of the province. Currently has an area of ​​8,840 square kilometers. consists of 22 districts

It has a population of about 1.47 million, comprised of various ethnic groups. Which speaks different dialects such as Lao (Southern Lao dialect which covers both Ubon Ratchathani and Champasak), Kui, Ye, and Khmer Thai. Most of them are Buddhists and have worshiped ghosts in the past.

There have been settlements in Sisaket since prehistoric times. Until the intense development in the Khmer Empire era, which left many cultural heritages, such as the stone castle and prang ku. When in the late Ayutthaya Kingdom Ban Prasat Khok Lamduan has been raised (near Prasat Kut) or Prasat Si Liam Khok Lamduan, Wat Chek

Khukhan District (at present) is the city of Khukhan. Khukhan City Hall from original location is Mueang Khukhan District to set up in the area of ​​Sisaket City Hall but still use the name Khukhan City Hall, while the area of ​​Mueang Khukhan District, Khukhan City, Siam is still at the original location. by reason to move specifically Khukhan City Hall from the original location for stability

ติดตามสาระ ประวัติ ศาสตร์ชาติไทยต่อได้ที่นี่  >>>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google

ใส่ความเห็น