กาฬสินธุ์

0 Comments

จังหวัด กาฬสินธุ์ เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง หรือตอนบนของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 510 กิโลเมตร เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หลักฐานทางโบราณคดีระบุว่าเคยเป็นที่อยู่อาศัยของชนเผ่าละวะ ซึ่งมีอารยะธรรมมาประมาณ 1,600 ปี

จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ได้สถาปนาเป็นเมืองในสมัยรัตนโกสินทร์ในปี พ.ศ. 2336 โดยท้าวสมภมิตรที่อพยพหนีออกจากดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขง (เมืองศรีสัตยา, ชาวฮูตา, ลานช้าง, ร่มขาว, เวียงจันทน์) กับราษฎรของตนแล้วมาตั้งบ้านเรือนริมแม่น้ำเปาเรียกว่า “บ้านแก่งสำโรง” และนำเครื่องบรรณาการถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะบ้านแก่งสำโรงเป็นเมืองขึ้น และพระราชทานนามว่า “เมืองกาฬสินธุ์” ซึ่งเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่สำคัญมาตั้งแต่สมัยโบราณ กาญจน์ แปลว่า ดำ, สิน แปลว่า น้ำ ดังนั้น กาฬสินธุ์ แปลว่า น้ำดำ

(น้ำดำในที่นี้ หมายถึง น้ำใสจนมองเห็นดินดำ ซึ่งดินดำเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์ที่สุด) และมีพระราชกฤษฎีกาแต่งตั้งท้าวสมภมิตรเป็นพระยาชัยสุนทร (สมภมิตร) ให้ปกครองกาฬสินธุ์เป็นอันดับแรก

จังหวัด กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

Kalasin Province is a province in the northeastern, central or upper region of Thailand. Approximately 510 kilometers from Bangkok, it is one of the most fertile provinces in the Northeast.

Archaeological evidence indicates that it was once inhabited by the Lawa tribe. which has been civilized for about 1,600 years.

From historical evidence It was established as a city in the Rattanakosin period in 1793 by Thao Sompamit who fled the land on the left bank of the Mekong River. (Mueang Si Sattaya, Huta people, Lan Chang, Rom Khao, Vientiane) with their people and then set up houses along the Pao River called “Baan Kaeng Samrong” and bring tributes to pay homage to His Majesty King Buddha Yodfa Chulalok the Great

After that, His Highness graciously to raise the status of Kaeng Samrong as a city and bestowed the name “Muang Kalasin” which is an important historical city since ancient times. Kan means black, Sin means water, so Kalasin means black water.

(Black water here means the water is so clear that you can see the black soil. which black soil is the most fertile) and a royal decree appointing Thao Sompamit as Phraya Chaisoonthorn (Somphamit) to rule Kalasin first

ติดตามสาระ ประวัติ ศาสตร์ชาติไทยต่อได้ที่นี่  >>>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google

ใส่ความเห็น