ระยอง

0 Comments

จังหวัด ระยอง เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวสูงสุดในประเทศ และสินค้ารวมของจังหวัดเป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากมาย และเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจมาก ทั้งในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการเกษตร

คำว่าระยองผิดเพี้ยนจากคำว่า “ระยอง” ในภาษาช่อง อาจมีสองความหมาย คือ ขอบหรือไม้ นอกจากนี้ชื่อสถานที่ในจังหวัดระยองยังมาจากภาษาช่อง เช่น เพ ชะเมา แกลง

มีข้อสันนิษฐานว่าระยองน่าจะเป็นเมืองที่สร้างขึ้นในสมัยขอมเมื่อประมาณ 1500 ปีก่อนคริสตกาล ซึ่งเป็นช่วงที่เขมรมีอิทธิพลในดินแดนสุวรรณภูมิ เมืองนครธมเป็นเมืองหลวง สร้างนครพนมเป็นเมืองด่านแรก พิมายเป็นเมืองอุปราช และสถาปนาลพบุรีเป็นเมืองสำคัญ

ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของนครธม ปัจจุบันมีเมืองจันทบูรหรือจันทบุรีอยู่ เป็นเมืองด่านแรก ดังนั้นจึงพอจะอนุมานได้ว่าขอมเป็นผู้สร้างจังหวัดระยอง แต่มันไม่ชัดเจนว่ามันถูกสร้างขึ้นเมื่อใด

หลักฐานทางโบราณคดี จังหวัดระยอง พบหินแกะสลักที่บ้านดอน บ้านหนองเต่า ตำบลเชิงเนิน คูไข่ และศิลาแลงที่คลองยายลำ ตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย ซึ่งมีการก่อสร้างแบบเขมร ชุมชนที่เก่าแก่ที่สุดที่พบคือชุมชนวัดบ้านค่าย เป็นชุมชนชาวจีนที่พัฒนาหลัง 1700 ปีก่อนคริสตกาล

จังหวัด ระยอง 

Rayong is a province in the eastern region of Thailand. It is the province with the highest per capita income in the country. and gross provincial product is ranked number 2 in Thailand. It is a tourist city with many famous tourist attractions. And is a city that is very economically important. both in the industry tourism and agriculture

The word Rayong is distorted from “Rayong” in Chong language. It may have two meanings, namely border or wood. In addition, place names in Rayong are also derived from Chong languages ​​such as Phe, Chamao, Klaeng.

There is an assumption that it is believed that Rayong is probably a city built in the Khmer period around 1500 BC, which was the period when the Khmer influence in the territory of Suvarnabhumi. The city of Angkor Thom is the capital. Build Nakhon Phanom as the first outpost city Phimai was a viceroyal city and established Lopburi as an important city.

The southwestern part of Angkor Thom There is a city of Chanthaboon or Chanthaburi at present. is the first outpost city Therefore, it is enough to infer that the Khmer is the builder of Rayong. But it is unclear when it was built.

archaeological evidence Carved stone remains were found at Ban Don, Ban Nong Tao, Choeng Noen Sub-district, Khu Khai and laterite remains at Khlong Yai Lam, Ban Khai Subdistrict, Ban Khai District. which has a Khmer construction The oldest community found is Ban Khai Temple Community It is a Chinese community that developed after 1700 BC.

ติดตามสาระ ประวัติ ศาสตร์ชาติไทยต่อได้ที่นี่  >>>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google

ใส่ความเห็น