0 Comments

จังหวัดขอนแก่น

ขอนแก่น เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 6 ในภาคตะ […]

0 Comments

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนื […]

0 Comments

จังหวัดอุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์ เดิมชื่ออุตรดิตถ์เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู […]

0 Comments

จังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูน เป็นจังหวัดที่เล็กที่สุดในภาคเหนือ เป็นอีก […]

0 Comments

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือตอนบนของประเทศไท […]

0 Comments

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ในพื้นที่ปัจจุบัน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เดิมทีมันเป็นเพียงส […]

0 Comments

จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่ เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย […]

0 Comments

จังหวัดพะเยา

จังหวัดพะเยา เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือตอนบน ปัจจุบันพื […]

0 Comments

จังหวัดน่าน

จังหวัดน่าน เป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศไทย ตั้งอยู่ทางตะวั […]

0 Comments

จังหวัดเชียงราย

จังหวัดเชียงราย เป็น จังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือของประ […]